مناقصه عمومی خرید باتری دستگاه UPS باتری کنترل پنل


اطلاعات مناقصه

99/11
فراخوان
فنی
1399/11/15
فراخوان عمومی
آگهی فراخوان مناقصه عمومی هم‌زمان با ارزیابی ساده یک مرحله ای (خرید باتری دستگاه UPS باتری کنترل پنل اعلام اطفا برای مراکز داده دولت الکترونیک)
آگهی فراخوان مناقصه عمومی هم‌زمان با ارزیابی ساده یک مرحله ای (خرید باتری دستگاه UPS باتری کنترل پنل اعلام اطفا برای مراکز داده دولت الکترونیک)
3
3
-
-