به روزرسانی و شارژ سیستم اعلام و اطفای حریق مراکز داده


اطلاعات مناقصه

99/13
فراخوان
فنی
فراخوان عمومی
به روزرسانی و شارژ سیستم اعلام و اطفای حریق مراکز داده
-
0
3
-
-