انتخاب سرمایه‌گذار به منظور ایجاد، بهره‌برداری و انتقال شبکه‌ی ابری یکپارچه توزیع‌شده سازمان فناوری اطلاعات ایران منطقه‌ی دو


اطلاعات مناقصه

98/2
فراخوان
فنی
1398/10/28
دنیای اقتصاد
فراخوان عمومی
-
-
0
3
-
-