سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مرکز دانش

استارتاپ های ویروسی (راهنمایی برای طراحی چرخه بازاریابی ویروسی)

استارتاپ های ویروسی (راهنمایی برای طراحی چرخه بازاریابی ویروسی)

ناشر :
سازمان فناوری اطلاعات
تاریخ انتشار :
1397/02/29
فایل pdf دانلود

روشها و نحوه مشارکت عمومی خصوصی در ارائه خدمات الكترونيكی جمهوري اسلامی ايران

روشها و نحوه مشارکت عمومی خصوصی در ارائه خدمات الكترونيكی جمهوري اسلامی ايران

نویسنده :
رضا باقری اصل، نصرالله جهانگرد، مريم جليليان عطار، وحيد چيذری، رويا حسينيان، فائزه حسينی پزوه، ليال حاجی رجبی، مازيار مباشری، نيلوفر مراد حاصل، سهيل مظلوم
ناشر :
سازمان فناوري اطالعات ايران
تاریخ انتشار :
1397/02/27
فایل pdf دانلود

استقرار برنامه جامع دولت هوشمند جمهوری اسلامی ایران

استقرار برنامه جامع دولت هوشمند جمهوری اسلامی ایران

ناشر :
سازمان فناوری اطلاعات
تاریخ انتشار :
1397/02/27
فایل pdf دانلود

چارچوب تعامل پذير ی دولت الکترونيکی ایران

چارچوب تعامل پذير ی دولت الکترونيکی ایران

ناشر :
سازمان فناوری اطلاعات
تاریخ انتشار :
1397/02/27
فایل pdf دانلود

طراحی دروس و سرفصل های دوره های بین رشته ای با محوریت فناوری اطلاعات

طراحی دروس و سرفصل های دوره های بین رشته ای با محوریت فناوری اطلاعات

ناشر :
سازمان فناوری اطلاعات
تاریخ انتشار :
1397/02/27
فایل pdf دانلود

طرح تدوین چارچوب معماری سازمانی

طرح تدوین چارچوب معماری سازمانی

ناشر :
سازمان فناوری اطلاعات
تاریخ انتشار :
1397/02/27
فایل pdf دانلود

گزارش پیشرفت توسعه دولت الکترونیکی

بازآفرینی دولت در عصر تحولات دیجیتال - گزارش پیشرفت توسعه دولت الکترونیکی

ناشر :
سازمان فناوری اطلاعات
تاریخ انتشار :
1397/02/27
فایل pdf دانلود