سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مرکز دانش

شناخت اقتصاد دیجیتال

شناخت اقتصاد دیجیتال

نویسنده :
اریک جولفسن - براین کاهن
مترجم :
دکتر مهدی تقوی - مهدی کرامت فر
ناشر :
سازمان فناوری اطلاعات
تاریخ انتشار :
1397/02/27
فایل pdf دانلود

فناوری اطلاعات و اقتصاد شبکه

فناوری اطلاعات و اقتصاد شبکه

نویسنده :
پاتریک مک کیوئن
مترجم :
دکتر حمیدرضا ارباب
ناشر :
سازمان فناوری اطلاعات
تاریخ انتشار :
1397/02/27
فایل pdf دانلود

قیمت گذاری شبکه های ارتباطی

قیمت گذاری شبکه های ارتباطی- اقتصاد، فناوری و مدل سازی

نویسنده :
کوستاس کورکوبیتس - ریچارد وبر
مترجم :
محمدرضا سعدی
ناشر :
سازمان فناوری اطلاعات
تاریخ انتشار :
1397/02/27
فایل pdf دانلود

قواعد اقتصاد اطلاعات: راهنمای کاربردی اقتصاد شبکه

قواعد اقتصاد اطلاعات: راهنمای کاربردی اقتصاد شبکه

نویسنده :
کارل شاپیرو، هال آر واریان
مترجم :
دکتر حمیدرضا ارباب، مهدی کرامت فر
ناشر :
سازمان فناوری اطلاعات
تاریخ انتشار :
1397/02/16
فایل pdf دانلود

OVERVIEW OF INFORMATION TECHNOLOGY INDUSTRY OF IRAN

OVERVIEW OF INFORMATION TECHNOLOGY INDUSTRY OF IRAN

ناشر :
سازمان فناوری اطلاعات
تاریخ انتشار :
1396/07/27
فایل pdf دانلود

افق 2020 اتحادیه اروپا - برنامه اجرایی

افق 2020 اتحادیه اروپا - برنامه اجرایی

مترجم :
دکتر کریم امامی
ناشر :
سازمان فناوری اطلاعات ایران
تاریخ انتشار :
1394/01/01
فایل pdf دانلود