اعلام راه ارتباطی جدید با سازمان فناوری اطلاعات ایران

سازمان فناوری اطلاعات ایران، در راستای حذف کاغذ از مکاتبات اداری با شرکت‌های خصوصی، امکان برقراری ارتباط از طریق ایمیل را فراهم نمود.