ادارات کل ستادی

بهبود فضای کسب و کار استارتاپ ها با همکاری یونیدو

با حضور نمایندگان سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) در سازمان فناوری اطلاعات ایران، رویداد یونیدو با هدف تقویت و بهبود فضای کار برای استارتاپ ها و کسب و کارهای کوچک و متوسط به ویژه در حوزه فناوری اطلاعات در ایران برگزار شد.

همکاری یونیدو برای ورود استارت‌آپ‌های ایرانی به بازارهای جهانی

رئیس سازمان فناوری اطلاعات خواستار همکاری یونیدو )سازمان توسعه صنعتی ملل متحد( برای ورود استارت‌آپ‌های ایرانی به بازارهای جهانی شد.

رونمایی از لوایح پنجگانه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات

همایش دو روزه جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و جمعی از معاونین و دکترفیروزآبادی رییس مرکز ملی فضای مجازی و صاحبنظران این حوزه برگزار شد .

دریافت نظرات صاحبنظران برای لوایح پنج گانه حقوق فناوری اطلاعات

لوایح پنج گانه مربوط به حقوق فناوری اطلاعات به منظور اخذ نظرات تکمیلی به نمایندگان مجلس و روسای دستگاه ها ارسال خواهد شد.