صدور پروانه فعالیت خدمات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات

کد :13061401101

هدف اصلی این زیر خدمت، حمایت و گسترش خدمات امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات(افتا) در کشور و برنامه‌ریزی در زمینه به کارگیری بهینه ظرفیت‌های ملی و ساماندهی شرکت‌های توانمند جهت ارائه خدمات در حوزه‌های خدمات مدیریتی افتا، خدمات عملیاتی افتا، خدمات فنی افتا و خدمات آموزشی افتا و نیز صدور پروانه فعالیت برای متقاضیان فعالیت در حوزه‌های مذکور می‌باشد

شناسنامه خدمت

سطح خدمت: ملی
نوع خدمت: خدمت به کسب و کار (G2B) مخاطبین و خدمت به دیگر دستگاه های دولتی(G2G)
ماهیت خدمت: حاکمیتی
نوع مخاطبین: -سازمانها و نهادهای دولتی و وزارتخانه ها - ارائه‌کنندگان خدمات شرکت‌های غیردولتی ایرانی می‌باشند. - دریافت‌کنندگان خدمات افتا شامل کلیه مشمولین ماده»222 »و بند »الف« ماده »231 »قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
هزينه ارايه خدمت به خدمت گيرندگان: 1- تقاضای گیرنده خدمت 2- فرا رسیدن زمان مشخص
متوسط مدت زمان ارايه خدمت: 30 الی 60 روز
زمان ارائه خدمت(ایام هفته و سال): تمام ایام سال
شرایط و ضوابط دریافت خدمت: شرکت متقاضی می بایست یک شرکت غیر دولتی ایرانی باشد (استناد به سند افتا). - کلیه سهامداران، مدیران، کارشناسان و کارکنان متقاضی باید تابعیت ایرانی داشته باشند (الزامات امنیت ملی)
هزینه خدمت و شیوه واریز هزینه: رایگان
مدارک مورد نیاز: تصویر تمامی صفحات اساسنامه 2-آگهی های منتشره در روزنامه رسمی حاوی آگهی تأسیس اولیه شرکت و نیز آگهی آخرین تغییرات در سهامداران و اعضای هیئت مدیره. 3- لیست بیمه پرسنل مورد ارزیابی (در بازه سه ماه آخر) 4- تصویر قرارداد پرسنل با شرکت 5- تصویر قراردادی های منعقد شده شرکت در حوزه مدیریتی افتا به همراه نامه پایان کار و مفاصا حساب 6- تصویر اظهار نامه های مالیاتی 3 سال اخیر 7- گواهی‌نامه‌های مدیریتی و شایستگی (مانند گواهی انطباق سیستم‌ها) اعطا شده به شرکت 8- تصویر گواهینامه های آموزشی و تحصیلی کارکنان شرکت 9- تصویر کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و کارشناسان معرفی شده

نظرسنجی مخاطبین


مخاطب محترم، پرسشنامه زير جهت دريافت نظرات شما تهيه گرديده است. خواهشمند است با مطالعه و پاسخگويی مناسب ما را در جهت بهبود مستمر و ارائه بهتر خدمات ياری نماييد. همچنین بزودی ارزیابی نظرات مخاطبین به صورت عمومی در این بخش ارائه خواهد شد

شروع نظرسنجی خدمت نتایج نظرسنجی خدمت

1- کلیه سهامداران، مدیران و کارشناسان ارائه خدمت متقاضی باید تابعیت ایرانی داشته باشند.
2- متقاضی می بایست شرکتی باشد که
100% سهام و یا سرمایه آن متعلق به اتباع ایرانی بوده و بر اساس قانون تجارت به صورت غیردولتی و با مدیریت ایرانی اداره شود.
3- سایر الزامات عمومی مندرج در بند 4
آیین نامه ساماندهی خدمات افتا و الزامات مندرج در «دستورالعمل روش ارزیابی متقاضیان دریافت پروانه افتا»

4- متقاضی میبایست شرایط لازم در ارزیابی فنی و اعتباری را بر اساس شرایط و روش ارزیابی آن خدمت داشته باشد

5-موضوع فعالیت شرکت متقاضی اخذ پروانه باید پوشش دهنده خدمات موضوع این آیین نامه باشد

6-متقاضی علاوه بر الزامات این آئین نامه، ملزم به رعایت کلیه سیاستهای ابلاغی دریافت کننده خدمات و سیاستهای بالادستی ابلاغ شده از سوی سازمان حراست کل کشور و مرکز افتا می باشد.

7-اعمال هرگونه تغییرات در مفاد موافقتنامه حفظ کیفیت و محرمانگی مستلزم ارائه اصل پروانه فعالیت به سازمان و صدور پروانه فعالیت جدید می باشد.

8-در صورت تصمیم به توقف فعالیت، دارنده پروانه فعالیت موظف است مراتب را کتبا حداکثر ظرف مدت 15 روز به سازمان اعلام نماید، بدیهی است توقف فعالیت منوط به رعایت کامل بندهای موافقتنامه سطح خدمات (SLA )منعقده با مشتریان تا زمان اتمام مدت اعتبار موافقتنامه سطح خدمات است.

9-دارنده پروانه فعالیت موظف است از کلیه کارشناسان ارائه دهنده خدمات حوزه این آئین نامه، تعهدنامه عدم افشای اطلاعات (NDA)دریافت نماید

10- دارنده پروانه فعالیت موظف است تا در قراردادهای موضوع این آئین نامه، توافقنامه عدم افشای اطلاعات (NDA (را امضا نماید. همچنین در قراردادهای موضوع این آئین نامه، قید گردد که دارنده پروانه فعالیت مسئولیت دریافت توافقنامه عدم افشای اطلاعات از کلیه نیروهای خود را دارد.

11-ازآنجاکه ارائه خدمات موضوع این آئین نامه تنها توسط کارشناسان ارائه خدمت شرکت متقاضی که معرفی و ارزیابی و تائید میشوند، و میسر است و نام این کارشناسان در پیوست پروانه فعالیت اعلام خواهد شد، لذا دارنده پروانه فعالیت نمیتواند در طول بازه ی اعتباری پروانه فعالیت، بیش از دو بار اسامی کارشناسان ارائه خدمت ذکرشده در پیوست پروانه را که صلاحیت آنها در ارزیابی های انجام شده احراز گردیده را تغییر دهد. تغییر در اسامی کارشناسان منوط به موفقیت در ارزیابی مجدد می باشد.

12-دارنده پروانه فعالیت موظف است در اجرای قراردادهای ذیل این آیین نامه، از کارشناسان ارائه خدماتی استفاده نماید که از کارکنان آن شرکت باشد و نام آنها در کارشناسان ارائه خدمت در پیوست پروانه فعالیت آمده باشد.

13-دارنده پروانه فعالیت مجاز به برونسپاری/ واگذاری کل و یا بخشی از خدمات موضوع این آیین نامه به شرکتهای دیگر نمیباشد.

شرایط عمومی متقاضیان

نماینده متقاضی: شخصی است که به عنوان نقطه تماس یکتای سازمان با متقاضی محسوب شده و کلیه تعاملات سازمان با وی می باشد. این شخص می تواند مدیرعامل شرکت یا نماینده تام الاختیار وی باشد.
اداره کل نما: اداره کل نظام مدیریت امنیت اطلاعات
اداره کل ارم: اداره کل ارزیابی امنیتی محصولات
سازمان: سازمان فناوری اطلاعات ایران
افتا: امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات
مرکز افتا: مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ریاست جمهوری
متقاضی: شخص حقوقی درخواست کننده پروانه فعالیت

تعاریف
 1. اعلام نتیجه از طریق درگاه https://sec.ito.gov.ir 
 2. دریافت تعهد نامه از سامانه https://sec.ito.gov.ir  توسط متقاضی و چاپ آن
 3. ثبت نسخ در دفترخانه اسناد رسمی
 4. تحویل نسخه های رسمی تعهد نامه به اداره کل نما در تهران برای متقاضیان استان تهران و ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان ها
 5. تحویل پروانه فعالیت به نماینده متقاضی و دریافت رسید.
دریافت پروانه فعالیت پس از قبولی در ارزیابی

1- ایجاد درخواست پروانه برای یک گرایش خاص و تکمیل فرم های ارزیابی در کارتابل شخصی توسط متقاضی
2- بررسی مدارک متقاضی و ارسال
لیست نواقص برای آن توسط کارشناسان سازمان فناوری اطلاعات از طریق سامانه
3- تکمیل نواقص و ارسال مجدد آنها در کارتابل شخصی توسط متقاضی از طریق سامانه 
4- بررسی نهایی مدارک و انجام
مصاحبه یا بازدید در صورت لزوم
5- اعلام نتیجه ارزیابی به متقاضی و صدور پروانه در صورت قبولی

6- انتشار گواهی صادر شده در درگاه اصلی سازمان  با نشانی ito.gov.ir و درگاه معاونت امنیت با نشانی sec.ito.gov.ir

روال ارزیابی

1- تکمیل فرم عضویت در سامانه جامع خدمات افتا توسط نماینده متقاضی و دریافت کد رهگیری
2- ارسال نامه رسمی تایید درخواست عضویت به
«اداره کل نما»، حاوی کد رهگیری و نام و نام خانوادگی و کدملی نماینده با امضای مدیرعامل و به پیوست آن آگهی آخرین روزنامه های رسمی حاوی نام مدیرعامل و موضوع فعالیت شرکت به آدرس «تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، ورودی شماره 22 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کد پستی 1631713931»
3- بررسی درخواست
عضویت در سامانه اداره کل نما و تایید آن در صورت وجود شرایط.
4- ارسال لینک فعال سازی به ایمیل و پیام اطلاع رسانی به
شماره موبایل نماینده معرفی شده
5- ورود نماینده معرفی شده به لینک فعال سازی و به روزرسانی اطلاعات رمز عبور و پروفایل متقاضی
6- فعال شدن امکان درخواست پروانه فعالیت و سایر امکانات پس از تکمیل پروفایل متقاضی

 

تعهدات:

 • شخصی که به عنوان نماینده شرکت در سامانه عضو می شود به عنوان نقطه تماس یکتای شرکت با سازمان محسوب شده و در طول انجام فرایند ارزیابی در زمان های لازم از طریق ارسال پیامک به شماره تلفن همراه و ایمیل وی اطلاع رسانی های لازم انجام می شود.

 • نماینده شرکت باید مدیر عامل یا نماینده رسمی معرفی شده از طرف وی باشد.

 • پس از تکمیل این درخواست باید یک نامه رسمی از طرف شرکت با هدف تایید درخواست به اداره کل نما ارسال شود.

 • در صورت عدم ارسال نامه تأیید، درخواست طی مدت 15 روز کاری پس از ثبت درخواست عضویت در سامانه، از سامانه حذف می شود.

 • پذیرش یا عدم پذیرش درخواست توسط پیامک و ایمیل به متقاضی اطلاع رسانی می شود.

 • کلیه شرایط موجود در صفحه درخواست پروانه و نیز تعهدنامه خدمات افتا باید مطالعه شده و مورد پذیرش شرکت باشد.

عضویت در سامانه افتا

سوالات متداول

روال ارزیابی در این زیر خدمت به چه شکل می‌باشد؟

 1. ایجاد درخواست پروانه برای یک گرایش خاص در داخل سامانه  و تکمیل فرم های ارزیابی در کارتابل شخصی توسط متقاضی
 2. بررسی مدارک متقاضی و ارسال لیست نواقص برای آن توسط  سامانه و به کارتابل شخصی متقاضی
 3. تکمیل نواقص و ارسال مجدد آنها در کارتابل شخصی توسط متقاضی
 4. بررسی نهایی مدارک و انجام مصاحبه یا بازدید در صورت لزوم
 5. اعلام نتیجه ارزیابی به متقاضی و صدور پروانه در صورت قبولی

روال دریافت پروانه فعالیت پس از قبولی در ارزیابی به چه صورت می‌باشد؟

 1. اعلام نتیجه از طریق سامانه  https://sec.ito.gov.ir
 2. دریافت تعهد نامه از سامانه  https://sec.ito.gov.ir توسط متقاضی و چاپ آن
 3. ثبت نسخ در دفترخانه اسناد رسمی
 4. تحویل نسخه های رسمی تعهد نامه به اداره کل نما در تهران برای متقاضیان استان تهران و ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان ها
 5. تحویل پروانه فعالیت به نماینده متقاضی و دریافت رسید.

معیارهای ارزیابی متقاضیان دریافت پروانه فعالیت در حوزه خدمات افتا به چه صورت می باشد؟

جهت اطلاع از معایارها و شاخص های ارزیابی به اینجا  مراجعه نمایید 

ارائه مدارک شرکت های مستقر در استان ها از چه طریقی انجام میشود؟

از طریق ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات مستقر در استانها که برای مشاهده آدرس و تلفن آنها به  پرتال نما مراجعه نمایید. 

اعطای پروانه فعالیت چه مدت پس از درخواست تعیین صلاحیت صورت خواهد گرفت؟

حداقل دو ماه پس از تحویل مدارک .

آیا فرایند ارزیابی برای بار اول و تمدید پروانه متفاوت است؟

در حال حاضر شاخص های ارزیابی برای هر دو حالت یکسان بوده، با این تفاوت که در هنگام تمدید پروانه، عملکرد شرکت در یکسال گذشته نیز موثر خواهد بود.

اعضای هیات مدیره می توانند جز نفرات اصلی باشند؟

با داشتن شرایط لازم مانعی وجود ندارد.

آیا یک شرکت می تواند همزمان متقاضی دریافت پروانه ارائه در چهار حوزه خدمات افتا باشد؟

با رعایت الزامات مندرج در راهنما مانعی وجود ندارد.

آیا برای ارسال درخواست ها محدودیت زمانی وجود دارد؟

خیر. محدودیتی برای ارسال درخواست ها وجود نداشته و فرایند ارزیابی به طور مستمر می باشد.

آیا می توان فرم های ارزیابی تکمیل شده الکترونیکی را از طریق اینترنت ارسال نمود؟

در حال حاضر تحویل مدارک فقط به صورت حضوری انجام میشود.

آیا می توان فرم های ارزیابی تکمیل شده کاغذی را از طریق پست، پیک، کارپرداز و ... ارسال نمود؟

در حال حاضر با توجه به نیاز به بررسی شکلی مدارک، لازمست نماینده مطلع شرکت، جهت دریافت رسید تحویل کامل مدارک و یا اعلام حضوری نواقص آن به همراه معرفی نامه به اداره کل نما مراجعه نماید.

آیا این امکان وجود دارد شرکت هایی که به تازگی وارد عرصه ارائه خدمات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات(ISMS) شده اند، بتوانند رتبه 1 دریافت نمایند؟

خیر. برای دریافت رتبه 1 نیاز به داشتن تجربه و قراردادهای مرتبط با موضوع سیستم مدیریت امنیت اطلاعات می باشد.

صفحات مرتبط