فراهم کردن و توسعه زیرساخت دسترسی آزاد به اطلاعات

کد :13091713000

اطلاعات و داده های مکانی و غیر مکانی آزاد از الزامات اساسی برای تصمیم‌گیریهای کلیدی در سطوح محلی، شهری، استانی و ملی به شمار میروند. لذا امروزه در سطح کشور، با افزایش روزافزون مجموعه‌های داده روبرو هستیم که میبایستی پس از تولید میان سازمانهای متولی و کاربران داده‌ها به اشتراک گذاشته شده و تبادل گردند. هدف اصلی این سیستم پیشنهادی ایجاد و نگهداری فراداده‌های مرتبط با اطلاعات مکانی و فراهم نمودن ابزارهای پیشرفته برای جستجوی اطلاعات در سطح ملی و در راستای تحقق سند توسعه دولت الکترونیک کشور میباشد و به کاربران این امکان را میدهد تا اطلاعات به اشتراک‌گذاری شده را جستجو نموده و اطلاعات موردنیاز را بازیابی نمایند.

شناسنامه خدمت

سطح خدمت: ملی
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C) خدمت به کسب و کار (G2B) خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)
ماهیت خدمت: حاکمیتی
نوع مخاطبین: اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی

سوالات متداول

ساز و کار شناسایی و نحوه صحت سنجی مجموعه داده های قابل بارگذاری در سامانه چگونه است؟

نظر به سیاست ها و ملاحظات داخلی دستگاه ها، مسئولیت شناسایی داده های قابل انتشار در سامانه و همچنین صحت و سقم اطلاعات بر عهده دستگاه متولی یا انتشار دهنده داده می باشد.

سامانه قابلیت پشتیبانی چه فرمت هایی از اطلاعات را داراست؟

سیاست سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده‌های باز و کاربردی کشور، پوشش تمام فرمت های باز می باشد. در زیر تعدادی از فرمت های تحت پوشش ارائه شده است:

Text JSON GeoJSON MapInfo TAB KML GML

GeoTIFF TIFF PNG JPEG RAR ZIP

XLS OGC WMS DWG DOCX PDF ESRI Shapefile

نحوه عضویت در سامانه به چه صورت است؟ و چه افرادی امکان عضویت در سامانه را دارند؟

کاربران سازمانی از طریق ارسال نامه رسمی همراه با معرفی نماینده و مشخصات شخص مربوطه (شامل نام و نام خانوادگی، شماره سازمانی، سمت و ایمیل) می توانند حساب کاربری دریافت و اقدام به بارگذاری داده نمایند. لازم به ذکر است در حال حاضر امکان عضویت در سامانه برای افراد حقیقی (غیر سازمانی و مستقل) وجود ندارد و می توانند از طریق دسترسی به سامانه، داده های موجود را جستجو و مشاهده کنند.

روش های اخذ داده از سازمان ها به چه صورت است؟

روش های دریافت اطلاعات به سه دسته کلی طبقه بندی می شوند:

1. بارگذاری مستقیم داده ها در سامانه

2. استفاده از لینک URL مربوط به داده

3. اخذ داده با استفاده از وب سرویس های مکانی و غیرمکانی

نحوه تماس با تیم پشتیبانی سامانه چگونه است؟

برای تماس با تیم پشتیبانی می توانید با پست الکترونیکی سامانه به آدرسdatagov@iran.ir  و یا با شماره تلفن های 84802114 (021)،  84802115 (021) و 84802116 (021) تماس حاصل فرمایید.