ایجاد و توسعه زیر ساخت دسترسی آزاد به اطلاعات

کد :13091713000

تمامی افراد حقیقی و حقوقی از طریق این سامانه قادر خواهند بود تا از هر موسسه عمومی و خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی (موسسات مشمول بند چ و ح و خ ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) درخواست اطلاعات نموده و پاسخ را دریافت نمایند. درخواست انها به اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی ازاد به اطلاعات کمک می نماید. اطلاعات درخواستی به صورت برخط در سامانه منتشر خواهد شد.

شناسنامه خدمت

سطح خدمت: ملی
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
ماهیت خدمت: حاکمیتی
نوع مخاطبین: آحاد مردم کشور
نحوه آغاز خدمت: رایگان
متوسط مدت زمان ارايه خدمت: با توجه به مدت زمان پاسخگویی هر دستگاه این مقدار متغیر است.
هزینه خدمت و شیوه واریز هزینه: رایگان
مدارک مورد نیاز: تکمیل فرم های ثبت نام در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات

  1.  ثبت نام در سامانه : در سامانه ثبت نام کنید کد فعال سازی به شماره همراه شما ارسال خواهد شد. از طریق کد فعال سازی وارد سامانه شوید. 

  2. ثبت درخواست: درخواست خود را با انتخاب دستگاه مربوطه ثبت نمایید. در صورتی که نیاز باشد، تعرفه قانونی را پرداخت نمایید. 

  3. دریافت پاسخ: اطلاعات درخواستی به محض آماده شدن به کارپوشه ملی (قسمت کاربری سامانه و یا ایمیل شما) ارسال خواهد شد. 

  4. انتشار اطلاعات: اطلاعات عمومی در سامانه منتشر خواهد شد. شهروندان دیگر نیز به اطلاعات دسترسی خواهند داشت. 

 

نحوه کارکرد سامانه

سوالات متداول

صفحات مرتبط