راهبری شبکه ملی اطلاعات

کد :13061717000

"شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، شبکه ای مبتنی بر قرارداد اینترنت به همراه سوئیچ‌ها و مسیریاب‌ها و مراکز داده‌ای است به صورتی که درخواست‌های دسترسی داخلی برای اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می‌شوند به هیچ وجه از طریق خارج از کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه‌های اینترانت و خصوصی و امن داخلی فراهم شود. 

این خدمت مشتمل بر خدماتی که در لایه شبکه ، شبکه ملی اطلاعات بر عهده سازمان فناوری اطلاعات گذاشته شده است می‌شود.

شناسنامه خدمت

سطح خدمت: ملی
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C) خدمت به کسب و کار (G2B ) خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G )
ماهیت خدمت: حاکمیتی

فرآیندها


پیوست‌هاقوانین و اسناد بالادستی

اطلاعات تماس


صفحات مرتبط