تدوین استانداردها و ضوابط فنی و اجرایی فناوری اطلاعات

کد :13061400000

تدوین و ترجمه استاندارد های حوزه فناوری اطلاعات، بومی سازی استاندارد های ISO که در زمینه چارچوب تعامل پذیری در حوزه چارچوب ملی معماری سازمانی و لایه های آن به منظور یکپارچه سازی انها در  دستگاه های اجرایی به آن نیازمندیم.

شناسنامه خدمت

سطح خدمت: ملی
نوع خدمت: خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)
ماهیت خدمت: حاکمیتی
نوع مخاطبین: دستگاه های اجرایی، نهادها و سازمان هایی که در صدد پیاده سازی معماری به صورت استاندارد می باشند.

سوالات متداول

صفحات مرتبط