راهبری فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیک

کد :13061402000

راهبری فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی در دستگاه­های اجرایی به منظور حصول اطمینان از یکپارچگی و تعامل­پذیری در ارائه خدمات الکترونیکی بصورت معمارانه، کنترل و پایش طرح­ها و پروژه­ها و انطباق آن با مولفه­های راهبردی حوزه، تسهیل و مشارکت بخش خصوصی در پیاده­سازی خدمات الکترونیکی، بسترسازی جهت تدوین اسناد و مولفه­های راهبردی در زمینه دولت الکترونیکی و...

زیر خدمات این خدمت کلان به قرار زیر است:

 • تدوین برنامه‌ها و استانداردهای فنی توسعه دولت الکترونیکی
  • تدوین نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی
  • تدوین چارچوب و مدل­های مرجع معماری سازمانی
  • تدوین استانداردهای چارچوب تعامل­پذیری دستگاه­های اجرایی 
  • تدوین ضوابط و مقررات مرتبط با توسعه دولت الکترونیکی
 • ایجاد زیرساخت های فنی و اجرایی دولت الکترونیکی
  • راه­اندازی داشبورد یکپارچه مدیریت برنامه گذار به نسل دوم دولت الکترونیکی
  • استقرار چارچوب تعامل­پذیری خدمات الکترونیکی
 • نظارت و پایش برنامه‌های دولت الکترونیکی
  • پایش کارایی خدمات الکترونیکی
  • ارزیابی و رتبه­بندی آمادگی فنی دستگاه­های اجرایی و استانی از منظر پیشرفت دولت الکترونیکی
  • پایش پیاده­سازی خدمات الکترونیکی دستگاه­های اجرایی
  • نظارت بر نتایج معماری سازمانی دستگاه­های اجرایی
 • ارائه تسهیلات حمایتی
  • تسهیل مشارکت بخش غیردولتی در پیاده­سازی خدمات الکترونیکی
  • ظرفیت سازی در بخش دانشگاه و صنعت برای توسعه دولت الکترونیکی
 • جمع آوری و ثبت اطلاعات مرتبط با دولت الکترونیکی
  • جمع آوری و ثبت اطلاعات خدمات الکترونیکی دستگاه­های اجرایی
  • جمع اوری و ثبت اطلاعات فناوری­ها و استانداردهای فاوا دستگاه­های اجرایی
 • اطلاع رسانی و ارائه آمار و گزارش­های دولت الکترونیکی
  • ارائه فهرست طرح­های قابل مشارکت با بخش غیردولتی در پیاده­سازی خدمات الکترونیکی
  • ارائه اطلاعات و آمار از وضعیت و شاخص­های کلان دولت الکترونیکی
  • ارائه اطلاعات و آمار از وضعیت و شاخص­های خدمات الکترونیکی
  • ارائه اطلاعات و آمار از تنوع و مشخصات فناوری­ها و استانداردهای فاوا
  • ارائه گزارش عملکرد وضعیت پیاده­سازی خدمات الکترونیکی در دستگاه­های اجرایی
 • اعتبارسنجی
  • صدور گواهی مشارکت برای اجرای طرح­های قابل مشارکت با بخش غیردولتی در پیاده­سازی خدمات الکترونیکی
  • احراز صلاحیت نهادهای فعال در پیاده­سازی و آزمایشگاه­های اعتبارسنجی معماری سازمانی

آموزش و اطلاع‌رسانی دولت الکترونیکی

شناسنامه خدمت

سطح خدمت: ملی
نوع خدمت: خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)
ماهیت خدمت: حاکمیتی
نوع مخاطبین: دستگاه¬های اجرایی کل کشور

سوالات متداول

صفحات مرتبط