سازمان فناوری اطلاعات ایران


انتشار فراخوان از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران


آگهی فراخوان عمومی شناسایی متقاضیان سرمایه‌گذاری ، ساخت، بهره‌برداری و انتقال شبکه‌ی ابری یکپارچه توزیع‌شده سازمان فناوری اطلاعات ایران منتشر شد.


سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد به منظور ارتقا، بهینه‌سازی و یکپارچه‌سازی مراکز داده خود در استان‌ها، اجرای پروژه‌ی «شبکه‌ی ابری یکپارچه توزیع‌شده سازمان فناوری اطلاعات ایران (ابر ایران)» را با رعایت قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه، از طریق جلب مشارکت بخش دولتی و خصوصی (PPP) به روش ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) و با اعلان فراخوان عمومی و رقابت عمومی، به سرمایه‌گذار واجد شرایط واگذار نماید.

بنابراین از کلیه‌ی اشخاص حقوقی که واجد شرایط جهت اجرای پروژه‌ی فوق هستند به منظور شناسایی و تکمیل اسناد، دعوت به عمل می‌آورد تا با مراجعه به پرتال سازمان فناوری اطلاعات ایران به نشانی http://ITO.gov.ir ضمن دانلود گزارش شناخت پروژه نسبت به تکمیل مستندات  خواسته شده (فرم ها) و ارسال آن به صورت الکترونیکی (CD) به معاونت توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات حداکثر تا تاریخ 1398/8/21 اقدام نمایند.

متذکر می‌شود، این فراخوان صرفا به منظور شناسایی متقاضیان است و فراخوان عمومی ارزیابی و انتخاب پس از نهایی شدن اسناد وفق ضوابط مربوط، متعاقبا منتشر خواهد شد.

بدیهی است شرکت در فراخوان حاضر و تکمیل و ارایه مستندات، هیچ حقی را برای ارایه‌دهنده ایجاد نخواهد کرد