زندگی نامه

سوابق تحصیلی

رشته تحصیلی مقطع دانشگاه سال شروع سال پایان
مدیریت اجرایی (برنامه ریزی استراتژیک) کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1390 1392
مهندسی کامپیوتر(مهندسی نرم افزار) کارشناسی دانشگاه اصفهان 1376 1380

 

 

سوابق کاری

اهم سوابق کاری:

ردیف مسئولیت ها تاریخ شروع تاریخ پایان محل مسئولیت
1 عضو موظف هیات عامل 1397 تاکنون سازمان فناوری اطلاعات ایران
2 مدیر کل امنیت شبکه و داده 1396 1397 نهاد ریاست جمهوری 
3 مدیر کل شبکه و زیرساخت 1391 1396 نهاد ریاست جمهوری
4 مدیر خدمات فاوا  1390 1393 نهاد ریاست جمهوری

پژوهش‌ها و کتاب‌ها

اهم پژوهش ها و مقالات:

  • ویژگی های معماری های اطلاعاتی و ارتباطی موفق تله مدیسین ، همایش تله مدیسین ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر ،1391
  • یک الگوریتم خوشه بندی مناسب برای داده های خیلی بزرگ ، اولین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار ایران ، 1388
  • Perspective of Rapid Prototyping in Dentistry ، کنفرانس سلامت الکترونیکی و کاربردهای ICT در پزشکی ایران، دانشگاه تربیت مدرس تهران، 1387