سازمان فناوری اطلاعات ایران


اشتغال اتباع خارجی


با عنایت به ماده 8 مصوبه شماره 25071/ن 54991 ه مورخ 98/3/1  هیئت محترم وزیران در خصوص آئین‌نامه حمایت از شرکت‌های نوپا و آئین‌نامه اجرایی ماده 129 قانون کار موضوع تصویب‌نامه شماره 15414/ت 154 ه مستدعی است در صورت درخواست صدور، تمدید و یا تغییر در پروانه اشتغال اتباع خارجی، دلایل و منضمات درخواست خود را شامل:

  • اسکن اساسنامه شرکت
  • مجوز فعالیت شرکت
  • رزومه اتباع خارجی
  • تعیین حوزه فعالیت شامل (IT و ICT و گسب و کار نوپا و ...

را جهت بررسی به نشانی ایمیل  emloyment@ito.gov.ir ارسال نمایید. در صورت موافقت با درخواست توصیه‌نامه لازم در این خصوص صادر و به هیئت فنی اشتغال اتباع خارجی ارسال خواهد شد. ایضا متذکر می‌گردد در صورتی که زمانی برای مصاحبه در دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران و با هیئت فنی اشتغال اتباع خارجی تعیین گردد شخص مورد نظر به همراه مدارک و مترجم حضور به هم رساند. 

 


دریافت فایل ضمیمه


اشتغال اتباع خارجی