در مجموعه رویداد های تینوتک صورت گرفت:

بیش از 500 دانش آموز مقطع متوسطه مهارت کارآفرینی و برنامه نویسی آموختند


به همت سازمان فناوری اطلاعات ایران تنها طی دو هفته گذشته، 500 دانش آموز مقطع متوسطه در رویداد های تینوتک دوره سواد دیجیتالی را آموختند


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران: در راستای طرح آموزش کارآفرینی و برنامه نویسی ویژه دانش آموزان، سازمان فناوری اطلاعات ایران موفق به برگزاری پنج رویداد مختلف در سه شهر ایلام ، تهران و فیروز کوه شد و حدود 500 دانش آموز در کمپ های برنامه نویسی و کارآفرینی شرکت کرده اند.

لازم به ذکر است رویداد هایی که برای توانمند سازی دانش آموزان برگزار می شود تا کنون از مرز سه هزار و 500 دانش آموز و 100 مدرسه از سراسر ایران گذشته است و این رویداد ها با رویکرد برنامه نویسی و با هدف آماده سازی دانش آموزان برای ورود به بازار کسب و کار برگزار شده است.

این سلسله رویدادها با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و راهبری وزارت آموزش و پرورش و در راستای عدالت آموزشی و آشنایی دانش آموزان از فرصت های کارآفرینی و آینده شغلی است.