حمایت در شرایط سخت: روایت پشتیبانی از کسب و کارهای نوپای حوزه فناوری اطلاعات در شرایط دشوار بحران کرونا