انتخاب سرمایه‌گذار به منظور بازسازی، بهره‌برداری و انتقال مرکز داده به ترتیب استان های بوشهر، گیلان، مازندران، گلستان، چهارمحال و بختیاری و کرمان


سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد به منظور تمرکززدایی محتوا و خدمات از تهران و توزیع بار ترافیکی، مراکز داده توزیع شده خود را در شش استان‌ کشور به سرمایه‌گذار واجد شرایط به صورت جداگانه واگذار نماید.


سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد به منظور تمرکززدایی محتوا و خدمات از تهران و توزیع بار ترافیکی به منظور افزایش پایداری زیرساخت‌های مورد نیاز کسب و کارهای فضای مجازی در راستای اهداف شبکه ملی اطلاعات و توانمندسازی قابلیت های بومی و توسعه کسب و کارهای نوین براساس مدل (باز‌سازی ، بهره برداری و انتقال) مراکز داده توزیع شده خود را در شش استان‌ کشور و بر اساس مصوبه دو مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در راستای اهداف شبکه‌ ملی اطلاعات و توسعه‌ خدمات الکترونیکی از طریق مشارکت بخش دولتی و خصوصی (PPP) به روش بازسازی، بهره‌برداری و انتقال (ROT) و از طریق فراخوان و رقابت عمومی و با رعایت قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به سرمایه‌گذار واجد شرایط به صورت جداگانه واگذار نماید، بنابراین از کلیه‌ اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت اجرای پروژه‌ فوق دعوت به عمل می‌آورد.

 

1- محدوده‌ طرح

 • این طرح در مراکز داده سازمان فناوری اطلاعات ایران واقع در استان‌های بوشهر 99/1، گیلان 99/2، مازندران99/3، گلستان 99/4، چهارمحال و بختیاری 99/5، کرمان99/6 به صورت جداگانه اجرا خواهد شد .

2- شرح کلی طرح

 • نام طرح: پروژه‌ بازسازی، بهره‌برداری و انتقال مرکز داده استان های بوشهر، گیلان، مازندران، گلستان، چهارمحال و بختیاری و کرمان
 • سرمایه‌پذیر: سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان طرف اول موافقت­نامه که در انتهای دوره بهره‌برداری تجاری، موضوع فراخوان توسعه را از سرمایه‌گذار تحویل می‌گیرد.
 • سرمایه‌گذار: شرکت یا مشارکتی که جهت اجرای موضوع فراخوان به عنوان طرف دوم موافقت‌نامه از طریق فراخوان انتخاب می‌شود.
 • برآورد تقریبی سرمایه‌گذاری :         150  میلیارد ریال
 • دوره پیشبرد موافقت‌نامه:                دو (2) ماه
 • دوره بازسازی:                             دوازده ماه (12)
 • دوره بهره برداری تجاری:               هفت سال شمسی و قابل تمدید برای یک دوره هفت ساله دیگر با توافق طرفین
 • مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مزایده:         2/000/000/000 ریال

3- مشوق‌ها و مجوزها

 • خرید حداقل 15 درصد از ظرفیت ایجاد شده از محل تجهیزات موجود(تحویلی توسط سازمان)توسط سرمایه پذیر و ترکیبی از سرویس های ذیل:
 • Co-Location
 • VPS
 • فضای ذخیره سازی
 • سرور اختصاصی
 • خدمات ابری

تعرفه خرید ظرفیت مذکور براساس طرح کسب وکار پیشنهادی و با درنظر گرفتن عرف بازار (استعلام از سایر تأمین کنندگان)خواهد بود.

 • ارائه تخفیف از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت به صورت زیر:
 • ارائه پهنای باند انتقال با لحاظ تخفیف.
 • ارائه وام از محل اعتبارات صندوق نوآفرین به میزان 15 میلیارد تومان با شرایط زیر:
 • دانش بنیان بودن برنده فراخوان یا شرکت پیشرو.
 • حداکثر وام به میزان 70 درصد سرمایه گذاری مورد نیاز در دو بخش به شرح زیر:
 • تجهیزات اکتیو اعم از پردازش و شبکه
 • تجهیزات زیرساخت فیزیکی پسیو UPS و خنک کننده،برق اضطراری و...
 • نرخ سود تسهیلات 11 درصد.
 • دوره بازسازی: یکسال(پرداخت وام بصورت مرحله ای در طول دوران بازسازی)
 • دوره بازپرداخت به صورت 7 ساله
 • قابلیت ارائه یکسال تنفس جهت پرداخت پس از بازسازی(در این صورت دوره بازپرداخت به 6 سال پس از دوره  تنفس کاهش می یابد)
 • رعایت دستور العمل ها و آیین نامه های صندوق مذکور

 

4- زمان‌بندی

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سازمان فناوری اطلاعات ایران به نشانی زیر نسبت به دریافت اسناد فراخوان ها اقدام نمایند

 1. مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی: از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت 15:00 روز چهارشنبه مورخ 99/07/16
 2. زمان تحویل پاکات ارزیابی کیفی: حداکثر تا ساعت 15:00 روز چهارشنبه مورخ 99/07/30
 3. زمان بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی :  از ساعت 10:00 صبح روز شنبه مورخ 99/08/03
 4. زمان جلسه پرسش و پاسخ : ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 99/07/23
 5. بهای اسناد مزایده: مبلغ 5/000/000 ریال (معادل پانصد هزار تومان) قابل واریز به حساب به شماره 4001048204006597 و یا شماره شبای 450100004001048204006597 IR نزد بانک مرکزی به نام  سازمان فناوری اطلاعات ایران
 6. محل دریافت و تحویل اسناد مزایده: تهران خیابان شریعتی – نرسیده به پل سیدخندان- ورودی شماره 22 – ساختمان مرکزی سازمان فناوری اطلاعات ایران –  طبقه دوم – اتاق 211 – اداره قراردادها - (آقای آقامحمد)
 7.  به منظور دریافت اسناد مزایده تسلیم معرفی نامه کتبی و اصل فیش واریزی بابت بهای اسناد مذکور الزامی می باشد.

5- توضیحات ضروری

 • فراخوان مزایده انتخاب سرمایه‌گذار به منظور بازسازی، بهره‌برداری و انتقال مرکز داده در 6 استان و به صورت مجزا برگزار می گردد و سرمایه گذاران جهت شرکت در هر مزایده  می بایست  اسناد مربوطه را به صورت جداگانه خریداری و در مزایده شرکت نمایند.
 • ارایه مستندات هیچ حقی را برای ارایه‌دهنده ایجاد نخواهد کرد و سرمایه‌پذیر پس از بررسی مستندات و ارزیابی فنی و مالی متقاضیان، طرح فنی ارایه شده، و ارزیابی پیشنهادهای مالی ، نسبت به انتخاب سرمایه‌گذار واجد صلاحیت و مناسب برای سرمایه‌گذاری در طرح فوق اقدام خواهد کرد.
 • کلیه شرکت کنندگان می توانند به منظور رفع ابهامات خود با همراه داشتن معرفی نامه کتبی در جلسه پرسش و پاسخ  مندرج در بند 4-4 که در محل آدرس: خیابان شریعتی ، نرسیده به پل سیدخندان، ورودی 22، ساختمان مرکزی سازمان فناوری اطلاعات ایران – طبقه ششم – سالن جلسات تشکیل میشود شرکت نمایند.
 • متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاع به سایت اینترنتی زیر مراجعه و یا هرگونه سؤال و نظر خود را درباره اسناد مزبور به آدرس فوق ارسال و یا با کارشناسان اداره قراردادها به شماره تلفن 88113290 (آقای آقامحمد)و بخش فنی به شماره تلفن88115938(آقای رضایی)و88115992(آقای افضلی) تماس حاصل نمایند.
 • نشانی اینترنتی سایت: www.ito.gov.ir