فراخوان مشارکت شرکت‌های ارایه‌دهنده‌ راهکارهای ابری در حوزه‌ اتوماسیون اداری و مالی


سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد با هدف ارتقا، بهینه سازی و کاهش هزینه سامانه‌های اتوماسیون اداری و مالی دستگاه‌های اجرایی، نسبت به مشارکت در توسعه‌ راه‌کارهای ابری اقدام نماید.

مشاهده / دریافت فایل