آگهی مشارکت عمومی خصوصی ساخت، بهره‌برداری و واگذاری طرح پایش آنلاین اطلاعات کشور (پاک)سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد وفق تکلیف محوله در خصوص پیاده سازی داشبورد آنلاین کشور (پاک) اقدام به انتخاب سرمایه گذار و پیمانکار برای اجرای پروژه از طریق مزایده نماید.

در این پروژه شرکت سرمایه گذار و پیمانکار به نمایندگی از سازمان فناوری اطلاعات با جمع آوری و طبقه بندی و ارائه اطلاعات حیاتی برخط و قابل اتکا در قالب داشبورد مدیریتی جهت تصمیم سازی مقام محترم ریاست جمهور و هیئت دولت اقدام و در ادامه با تعیین و تجمیع عملکرد شاخصهای راهبردی و عملیاتی دستگاههای اجرایی و سایر حوزه های فعال و مؤثر کشور امکان ارائه تحلیل‌های مطمئن و مؤثری را فراهم می‌نماید.

در بخش دیگر، با ایجاد بانک اطلاعاتی کشور از داده ها و اطلاعات غیر محرمانه و قابل انتشار ، مرجع واحد قابل اطمینانی برای استفاده و عرضه‌ی عمومی داده ها به بخش های مختلف کشور از جمله کسب و کارها، گروه‌های تحقیقاتی و دانشگاهی و مردم ، خواهد نمود. درواقع این بخش از سامانه از طریق گردآوری، دسته بندی، تحلیل داده ها و روندها، و تعامل با ذینفعان و مخاطبان ازجمله آحاد جامعه به منبعی ارزشمند از داده های عظیم در کشور تبدیل خواهد شد که قابلیت تجاری سازی و کسب درآمد را دارا است و از روش ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (BOT) مقرر است پروژه مذکور با مشارکت بخش دولتی و خصوصی از طریق فراخوان مزایده و رقابت عمومی و با رعایت قوانین، مقررات و آیین‌نامه های اجرایی مربوطه به سرمایه گذار واجد شرایط اجازه مشارکت را مهیا نماید. بنابراین از کلیه‌ی اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت اجرای پروژه ‌ی فوق دعوت به عمل می آورد وفق زمان مقرر در آگهی  پیشنهادی خود را جهت بررسی و تصمیم گیری درخصوص شریک تجاری منتخب به این سازمان اسناد خود را ارسال نمایند.

1- محدوده‌ طرح

محدوده پروژه در سطح ملی و با دریافت اطلاعات کلیدی و حیاتی از کلیه دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی کشور و گردآوری کلیه آمار و اطلاعات بازار کسب و کارها به شرح زیرخواهد بود:

در لایه دریافت اطلاعات، گستره‌ی پروژه در حوزه کلیه آمار  و اطلاعات و شاخص‌های کلیدی عملکرد دستگاه‌های اجرایی منتخب و نهادهای اثرگذار مانند اصناف و اتحادیه‌ها و کسب و کارها به‌صورت تجمیعی می‌باشد و مجموعه داده های قابل گردآوری از بستر جامعه و مردم خواهد بود.

در لایه ارائه و انتشار اطلاعات، کلیه داده‌ها و تحلیل‌های آن به صورت محرمانه به مقامات عالی کشور ارائه و هم‌چنین به موازات آن اطلاعات عمومی غیر محرمانه و قابل انتشار در سطوح پایین‌تر و به سایر متقاضیان (کلیه بخش‌های دولت، کسب‌وکارها، اصناف‌ واتحادیه‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و مردم) ارائه می‌گردد.

2- شرح کلی طرح

•             نام طرح: ساخت، بهره‌برداری و انتقال طرح پایش آنلاین اطلاعات کشور (پاک) سازمان فناوری اطلاعات ایران

•             سرمایه‌پذیر: سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان طرف اول موافقت‌نامه که در انتهای دوره بهره‌برداری تجاری، موضوع فراخوان توسعه را از سرمایه‌گذار تحویل می‌گیرد.

•             سرمایه‌گذار: شرکت یا مشارکتی که جهت اجرای موضوع فراخوان به عنوان طرف دوم موافقت‌نامه از طریق فراخوان انتخاب می‌شود.

•             برآورد تقریبی سرمایه‌گذاری:         60میلیارد ریال

•             دوره پیشبرد موافقت‌نامه:                دو (2) ماه

•             دوره ساخت و احداث:                       9 ماهه

•             دوره بهره‌برداری تجاری:               5 سال شمسی و قابل تمدید برای یک دوره 5 ساله دیگر با توافق طرفین

•             مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مزایده 14/200/000/000 ریال .

3- مشوق‌ها و مجوزها

. امکان ارایه همزمان سرویس و بهره‌برداری در طول دوران احداث و آزمایش و تحویل سامانه‌ها منوط به تحویل و آماده‌سازی سامانه اختصاصی در زمان مقرر می‌باشد و درآمد حاصل از بهره برداری زودهنگام برای سرمایه گذار می‌باشد.

. امکان ارایه وام از محل اعتبارات صندوق نوآفرین و نوآوری ریاست جمهوری با شرایط زیر:

. رعایت دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های صندوق‌های مذکور

. دانش‌بنیان بودن برنده فراخوان یا شرکت پیشرو

. حداکثر وام به میزان 70% سرمایه‌گذاری مورد نیاز در دو بخش به شرح زیر:

. نرخ سود تسهیلات 11 درصد

. دوره‌ی اجرا یا ساخت یا احداث: یک سال (پرداخت وام به صورت مرحله‌ای در طول دوران احداث)

. دوره‌ی بازپرداخت حداکثر به صورت 36 ماهه

. قابلیت ارایه یک سال تنفس جهت پرداخت پس از احداث (در این صورت دوره‌ی بازپرداخت به 24 ماهه پس از دوره‌ی تنفس کاهش می‌یابد)

4- زمان‌بندی

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سازمان فناوری اطلاعات ایران به نشانی زیر نسبت به دریافت اسناد فراخوان ها اقدام نمایند

1. مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی: از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت 15:00 روز چهارشنبه مورخ 1399/11/01

2. زمان تحویل پاکات ارزیابی کیفی: حداکثر تا ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1399/11/21

3. زمان بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی:  از ساعت 10:00 صبح روز شنبه مورخ 1399/11/25

4. زمان جلسه پرسش و پاسخ: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1399/11/12

5. بهای اسناد مزایده: مبلغ 10،000،000 ریال (معادل یک میلیون تومان) قابل واریز به حساب به شماره 4001048204006597 و یا شماره شبای 450100004001048204006597 IR نزد بانک مرکزی به نام سازمان فناوری اطلاعات ایران

6. محل دریافت و تحویل اسناد مزایده: تهران خیابان شریعتی – نرسیده به پل سیدخندان- ورودی شماره 22 – ساختمان مرکزی سازمان فناوری اطلاعات ایران– طبقه دوم – اتاق 210 – اداره قراردادها - (خانم لشگری)

7.  به منظور دریافت اسناد مزایده تسلیم معرفی نامه کتبی و اصل فیش واریزی بابت بهای اسناد مذکور الزامی می باشد.

5-  توضیحات ضروری

•             ارایه مستندات هیچ حقی را برای ارایه‌دهنده ایجاد نخواهد کرد و سرمایه‌پذیر پس از بررسی مستندات و ارزیابی فنی و مالی متقاضیان، طرح فنی ارایه شده و ارزیابی پیشنهادهای مالی، نسبت به انتخاب سرمایه‌گذار واجد صلاحیت و مناسب برای سرمایه‌گذاری در طرح فوق اقدام خواهد کرد.

•             کلیه شرکت کنندگان می توانند به منظور رفع ابهامات خود با همراه داشتن معرفی نامه کتبی در جلسه پرسش و پاسخ مندرج در بند 4-4 که در محل آدرس: خیابان شریعتی ، نرسیده به پل سیدخندان، ورودی 22، ساختمان مرکزی سازمان فناوری اطلاعات ایران – طبقه ششم – سالن جلسات تشکیل میشود شرکت نمایند.

•             متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاع به سایت اینترنتی زیر مراجعه و یا هرگونه سؤال و نظر خود را درباره اسناد مزبور به آدرس فوق ارسال و یا با کارشناسان اداره قراردادها به شماره تلفن 88115895 (خانم لشگری) و بخش فنی به شماره تلفن 88115777(خانم رضایی) تماس حاصل نمایند.

•             نشانی اینترنتیwww.ito.gov.ir :