بازدید معاون وزیر ارتباطات و هیات همراه از پارک علم و فناوری زاهدان