همایش کارکردهای نظام ممیزی و رتبه‌بندی مراکز داده در تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات