در آستانه ارایه هزار خدمت دولت الکترونیکی به شهروندان ایرانی روی داد:

کسب پله سوم دستگاه‌های برتر ارایه خدمات الکترونیکی توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران


سازمان فناوری اطلاعات ایران در ششمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی، رتبه سوم را کسب کرد.


سازمان فناوری اطلاعات ایران در ششمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی، رتبه سوم را کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، این سازمان در ششمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی در میان 10 دستگاه برتر و پس از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان نقشه‌برداری کشور، جایگاه سوم را کسب کرد. در این میان، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با داشتن 9 دستگاه زیرمجموعه، 42 خدمت و 202 زیرخدمت، پس از وزارت‌خانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز ورزش و جوانان، موفق به کسب پله سوم دستگاه‌های اجرایی اصلی در ارزیابی نوبت ششم خدمات الکترونیکی شد.

این اقدام مطابق با مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، کیفیت وب‌گاه‌ها و خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی که شناسنامه خدمات آنها به تایید سازمان اداری استخدامی کشور رسیده است، صورت گرفت و در نشست اعلام نتایج پایش و ارزیابی، رضا باقری اصل به عنوان دبیر شورا، امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و بهنام ولی زاده، معاون دولت الکترونیکی و اصحاب رسانه نیز حضور داشتند.

امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات در این نشست به حاکمیت چهار معیار اصلی در پایش کیفیت خدمات الکترونیکی و درگاه‌های دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود یک هزار خدمت الکترونیکی ارایه می‌شود که بخشی از آنها شامل تعاملات بین دستگاهی است. لذا دولت کاربرمحور، دولت شفاف، دولت یکپارچه و دولت مشارکتی به عنوان معیارهای اصلی پایش در این دوره در نظر گرفته شدند که در میان آنها، دولت شفاف یک مطالبه عمومی است و نقطه آغاز مشارکت شهروندان به شمار می‌رود. وی، شاخص‌های ارزیابی در اولویت دولت شفاف را بررسی میزان شفافیت در فرآیند انجام خدمت الکترونیکی و وجود مصادیقی مانند امکان مشاهده فرآیند انجام خدمت، پیگیری وضعیت انجام خدمت، امکان مشاهده نتایج مربوط به سنجش کیفیت خدمات و رضایت کاربران، امکان مشاهده اطلاعات به روز در خصوص ساختار سازمانی و مدیران پاسخگو معرفی کرد. در ادامه این نشست هم‌چنین بهنام ولی‌زاده، معاون دولت الکترونیکی در خصوص مقایسه شش دوره ارزیابی با یکدیگر بیان داشت: در نوبت اول، 90 شاخص، 60 دستگاه، 512 خدمت و 703 خدمت مورد پایش قرار گرفت. اما در دوره ششم این میزان به 31 شاخص، 154 دستگاه، یک هزار و 439 خدمت و پنج هزار و 467 زیرخدمت تغیر یافت. هم‌چنین میانگین وضعیت بلوغ الکترونیکی 154 دستگاه اجرایی کشور در دوره ششم با اختلاف بسیار کم به دولت کاربرمحور تعلق گرفت که رقمی دو حدود 50 درصد است.

بررسی گزارش همکاری سازمان‌ها در مرحله ششم ارزیابی حاکی از این است، کلید این اقدام در تابستان سال جاری و ضمن مکاتبه با سازمان‌ها به منظور دعوت در جلسات مشاوره‌ای زده شد و طی 21 جلسه برخط و با حضور 110 نفر از نمایندگان دستگاه‌ها مورد پیگیری قرار گرفت و سرانجام برای 105 سازمان نیز جلسات ارزیابی برگزار شد که با عدم شرکت وزارت کشور و عدم همکاری وزارت نیرو مواجه شد.

ششمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی، در حالی به میزبانی شورای اجرایی فناوری اطلاعات برگزار شد که طی سال گذشته، به طور میانگین هر روز یک خدمت دولتی به یک خدمت الکترونیکی بدل شده است و حالا دولت در آستانه ارائه حدود هزار  خدمت الکترونیکی به شهروندان قرار دارد. این طرح، توسط دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی که در حال حاضر مجید فولادیان، مدیر کلی آن را به عهده دارد، هدایت و راهبری شده است.