بازدید معاون وزیر ارتباطات از پارک علم و فناوری استان فارس و بازدید از نمایشگاه محصولات تیم‌های فناور(1)
بازدید معاون وزیر  ارتباطات از پارک علم و فناوری استان فارس و بازدید از نمایشگاه محصولات تیم‌های فناور(1)