تقدیر از سازمان فناوری اطلاعات ایران به مناسبت برگزاری نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران