فراخوان شناسایی شرکت های فعال در حوزه احراز هویتسازمان فناوری اطلاعات ایران در راستای اجرای بند 4-3-2 مصوبه جلسه پنجاه و نهم شورای عالی فضای مجازی تحت عنوان «نظام هویت معتبر در فضای مجازی»، مبتنی بر استقرار چارچوب تعامل‌پذیری بین تأمین‌کنندگان شناسه‌ها، صفت‌ها و دیگر موجودیت‌ها و ارائه خدمات برای دوره گذار سه‌ساله از طریق درگاه واحد بین تأمین‌کنندگان شناسه و تأمین‌کنندگان صفت‌ها، در نظر دارد به‌منظور تحقق این امر از کلیه شرکت‌های فعال در حوزه احراز هویت در بخش‌های نرم‌افزارهای کاربردی، بیومتریک و سخت‌افزاری دعوت به‌ عمل ‌آورد، لذا متقاضیان برای شرکت در این فراخوان می‌توانند نسبت به ارسال مستندات زیر به سازمان فناوری اطلاعات ایران اقدام نماید:

  • خلاصه‌ای از توانمندی‌ها و سابقه‌ی شرکت
  • سابقه فعالیت در حوزه‌ی احراز هویت
  • گواهی‌های مربوط به ثبت یا دانش‌بنیان بودن در خصوص موضوع فراخوان

مدارک و مستندات؛ حداکثر تا تاریخ 1400/03/29 به پیوست نامه‌ای، با عنوان معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران به نشانی خیابان شریعتی؛ نرسیده به پل سیدخندان؛ ورودی 22 ؛ ساختمان مرکزی؛ دبیرخانه سازمان فناوری اطلاعات ایران؛ (کد پستی: 1631713931 ) و یا به پست الکترونیک ID@ ito.gov.ir  ارسال شود.

بدیهی است این آگهی صرفاً به‌منظور شناسایی اولیه در خصوص توانمندی بخش خصوصی کشور در این مورد است و هیچ‌گونه تعهدی برای سازمان فناوری اطلاعات ایران ندارد.