جزییات شاخص ها، تعاریف و پرسشنامه طرح آمارگیری برخورداری از فاوا


جزییات شاخص ها، تعاریف و پرشنامه طرح آمارگیری برخورداری خانوار و استفاده افراد از خدمات و سرویس‌های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات منتشر شد.


به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، این جزییات شامل شاخص های وضعیت دسترسی خانوار به فناوری اطلاعات و ارتباطات، انواع فعالیت‌های کاربران رایانه، وضعیت استفاده‌ی اعضای خانوار از فناوری اطلاعات و ارتباطات، مشخصات کاربران اینترنت، وضعیت خریدهای اینترنتی کاربران اینترنت و همچنین پرشنامه خانوار است.

لازم به ذکر است، طرح آمارگیری برخورداری خانوار و استفاده افراد از خدمات و سرویس‌های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات در 30 استان از 10 تیر ماه آغاز شد.

جامعه آماری این طرح 24 هزار خانوار در پهنه جغرافیایی کشور ایران خواهد بود و نتایج آن 25 اسفند ماه منتشر و به کل کشور تعمیم داده خواهد شد.

علاقه‌مندان می توانند جزییات شاخص ها، تعاریف و پرشنامه طرح آمارگیری برخورداری از فاوا را از اینجا دریافت کنند.

 

شاخص‌های طرح آمارگیری

ITU_Households_Questionnaire

Defenitions

فرم 1

فرم 2

فرم 3

فرم 4

فرم 5

فرم 6