سازمان فناوری اطلاعات ایران کسب کرد

مدال نقره کیفیت خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی کشور


سازمان فناوری اطلاعات ایران در دور پنجم پایش کیفیت خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی کشور رتبه 44 و در دور ششم رتبه سوم را کسب نموده بود.


سازمان فناوری اطلاعات ایران، در هفتمین دوره پایش کیفیت خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی کشور، رتبه دوم را کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، این سازمان با کسب 94/71 امتیاز بعد از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قبل از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موفق به کسب جایگاه دوم در میان 166 دستگاه  و نهاد دولتی شد. جزییات رتبه‌بندی و امتیاز کیفیت خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در دوره هفتم بدین شرح است که دستگاه یاد شده دارای 14 خدمت و 26 زیرخدمت، دارای خدمات صد در صد الکترونیکی شده است. سازمان فناوری اطلاعات ایران هم‌چنین در شاخص دولت کاربرمحور دارای 89/02 درصد امتیاز، شاخص دولت شفاف دارای کل امتیاز، شاخص دولت یکپارچه دارای کل امتیاز و شاخص دولت مشارکتی دارای 90 درصد امتیاز است.

سازمان فناوری اطلاعات ایران در دور پنجم پایش کیفیت خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی کشور رتبه 44 و در دور ششم رتبه سوم را کسب نموده بود.

بر اساس این پایش که توسط شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور هدایت و راهبری می‌شود، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همراه با زیرمجموعه‌های خود با ۶۰ خدمت و ۲۳۰ زیرخدمت در چهار شاخص دولت کاربر محور، دولت شفاف، دولت یکپارچه و دولت مشارکتی با امتیاز 60/77 درصد رتبه اول، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با ۵۰ خدمت و ۱۸۱ زیرخدمت، با 08/75 درصد رتبه دوم و وزارت اقتصاد و دارایی با ۹۲ خدمت و ۲۸۸ زیرخدمت، با امتیاز 16/65 درصد رتبه سوم را در بین دستگاه‌های اصلی کسب کردند.