اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون اختصاصی فرزندان شهید و جانباز سازمان فناوری اطلاعات ایرانبه اطلاع داوطلبان پذیرفته شده در آزمون اختصاصی فرزندان شهید وجانباز 70درصد وبالاتر می‌رساند، مقتضی است با همراه داشتن مدارک لازم بشرح ذیل از تاریخ 1400/06/10 بمدت یک هفته به آدرس سازمان فناوری اطلاعات واقع در خیابان شریعتی نرسیده به پل سیدخندان ، ورودی شماره 22 سازمان فناوری اطلاعات ایران اداره کل منابع انسانی مراجعه نمایند.


دریافت فایل ضمیمه