تعیین سرپرست سازمان فناوری اطلاعات ایران


محسن نادری منش، به سمت سرپرست سازمان فناوری اطلاعات ایران منصوب شد.


محسن نادری منش، به سمت سرپرست سازمان فناوری اطلاعات ایران منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، به استناد ماده 15و 16 اساسنامه، محسن نادری منش که در حال حاضر عضو موظف هیات عامل این سازمان است به سمت سرپرست منصوب شد.

این حکم که به امضای عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رسیده است، نخستین حکم رسمی وی در حوزه انتصابات برای سازمان فناوری اطلاعات ایران به شمار می‌رود.