زندگی نامه

سوابق تحصیلی

رشته تحصیلی

مقطع

دانشگاه

سال شروع

سال پایان

مهندسی کامپیوتر

دکترا

دانشگاه شربروک کانادا

1995

2002

مهندسی برق

کارشناسی  ارشد

دانشگاه صنعتی شریف

1367

13670

مهندسی برق

کارشناسی

دانشگاه علم و صنعت

1363

1367

سوابق کاری

دیف

مسئولیت ها

تاریخ شروع

تاریخ پایان

محل مسئولیت

1

عضو هیات عامل

1399

تاکنون

سازمان فناوری اطلاعات ایران

2

مدیر ارشد فناوری اطلاعات

1393

1399

شرکت همراه اول   

3

مدیر معماری سازمانی

1392

1393

شرکت همراه اول

3

مدیر عامل

1388

1392

شرکت یاس فاوا ایرانیان

پژوهش‌ها و کتاب‌ها