آگهی  تمدید فروش اسناد مزایده عمومی انتخاب سرمایه‌گذار به‌منظور توسعه، مدیریت و پشتیبانی خدمات دولت الکترونیکی


متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سازمان فناوری اطلاعات ایران، نسبت به دریافت اسناد فراخوان ها اقدام نمایند.


آگهی  تمدید فروش اسناد فراخوان مزایده عمومی 1401/1

فراخوان انتخاب سرمایه‌گذار به‌منظور توسعه، مدیریت و پشتیبانی خدمات کانال ارتباطی پیامکی، کددستوری و IVR  دولت الکترونیکی به روش مشارکت عمومیخصوصی(PPP)

 1. شرح کلی طرح
 • نام طرح: پروژه ساخت, بهره برداری و انتقال توسعه،مدیریت و پشتیبانی خدمات کانال ارتباطی پیامکی،کددستوری وIVR  دولت الکترونیکی .
 • سرمایه‌پذیر: سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان طرف اول موافقت­نامه که در انتهای دوره بهره‌برداری تجاری، موضوع فراخوان توسعه را از سرمایه‌گذار تحویل می‌گیرد.
 • کارگزاروسرمایه‌گذار: شرکت یا مشارکتی که جهت اجرای موضوع به عنوان طرف دوم موافقت‌نامه ازطریق فراخوان انتخاب می‌شود.
 • برآورد تقریبی سرمایه‌گذاری: 56میلیارد ریال
 • دوره پیشبرد موافقت‌نامه: دو(2) ماه
 • دوره احداث: یک (1)ماه
 • دوره بهره برداری تجاری: سه (3 )سال شمسی و قابل تمدید برای یک دوره یک ساله دیگر با توافق طرفین
 • تعداد کارگزار منتخب: یک شرکت
 1. زمان‌بندی:

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سازمان فناوری اطلاعات ایران به نشانی زیر نسبت به دریافت اسناد فراخوان ها اقدام نمایند.

1-5- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی: از تاریخ انتشار آگهی اولیه  تا ساعت 16:00 روز سه شنبه مورخ 1401/03/03

2-5- زمان تحویل پاکات ارزیابی کیفی: حداکثر تا ساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/03/18

3-5- زمان بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی :  از ساعت 10:00 صبح روز شنبه مورخ 1401/03/21

4-5-زمان جلسه پرسش و پاسخ : ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/03/09

5-5- بهای اسنادمزایده مبلغ 000/000/10ریال (معادل یک میلیون تومان) قابل واریز به حساب به شماره 4001048204006597 و یا شماره شبای 450100004001048204006597 IR نزد بانک مرکزی به نام  سازمان فناوری اطلاعات ایران

6-5- محل دریافت و تحویل اسناد مزایده: تهران خیابان شریعتی – نرسیده به پل سیدخندان- ورودی شماره 21– ساختمان مرکزی سازمان فناوری اطلاعات ایران –  طبقه دوم – اتاق209– اداره قراردادها - (خانم تجدد)

7-5-  به منظور دریافت اسناد مزایده تسلیم معرفی نامه کتبی و اصل فیش واریزی بابت بهای اسناد مذکور الزامی می باشد.

 1. توضیحات ضروری

ارایه مستندات هیچ حقی را برای ارایه‌دهنده ایجاد نخواهد کرد و سرمایه‌پذیر پس از بررسی مستندات و ارزیابی فنی و مالی متقاضیان، طرح فنی ارایه شده، و ارزیابی پیشنهادهای مالی ،نسبت به انتخاب سرمایه‌گذار واجد صلاحیت و مناسب برای سرمایه‌گذاری در طرح فوق اقدام خواهد کرد.

کلیه شرکت کنندگان می توانند بمنظور رفع ابهامات خود با همراه داشتن معرفی نامه کتبی در جلسه پرسش و پاسخ  مندرج در بند 5-4 که در محل آدرس: خیابان شریعتی ، نرسیده به پل سیدخندان، ورودی 22، ساختمان مرکزی سازمان فناوری اطلاعات ایران – طبقه ششم – سالن جلسات تشکیل میشود شرکت نمایند.

    متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاع به سایت اینترنتی زیرمراجعه و یا هرگونه سؤال و نظر خود را درباره اسناد مزبور به آدرس فوق ارسال و یا با کارشناسان اداره قراردادها به شماره تلفن 88115906 ( خانم تجدد) و بخش فنی به شماره 88115876 (آقای مشتاق زاده) تماس حاصل نمایند.

نشانی درگاه اینترنتی : www.ito.gov.ir