برنامه ملاقات با مدیران


برای مشاهده زمان‌بندی برنامه ملاقات مردمی مدیران سازمان فناوری اطلاعات ایران به فایل ضمیمه مراجعه کنید.


برنامه ملاقات با مدیران


دریافت فایل ضمیمه