پایش شاخص های فناوری اطلاعات

کد :13061712000

سازمان فناوری اطلاعات ایران (مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات) به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به عنوان نهاد هماهنگ کننده ملی، در طی سال های گذشته، ارکان نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات را به میزان بسیار خوبی شکل داده است و با توجه به الزامات قانونی موجود، با بهره گیری از تجارب گذشته و همچنین تجارب بین المللی، نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور تدوین نموده است. نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات وارتباطات در کشور، شامل مدل مفهومی تدوین شاخص ها، مجموعه کلیدی شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، روش سنجش، ارزیابی و تحلیل شاخص های فناوری اطلاعات در کشور، مشخص شدن نهاد متولی تامین زیرساخت های فنی، آموزشی و پژوهشی و سازوکارهای لازم به منظور تعامل با نهادهای بین المللی است.

شناسنامه خدمت

سطح خدمت: ملی
نوع خدمت: خدمت به شهروندان(G2C) خدمت به کسب و کار (G2B) خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)
ماهیت خدمت: حاکمیتی
نوع مخاطبین: عمومی
نحوه آغاز خدمت: تشخیص دستگاه
هزینه خدمت و شیوه واریز هزینه: رایگان
مدارک مورد نیاز: مدرک خاصی مورد نیاز نمی باشد

فرآیندها


سوالات متداول

چه زمانی نتایج پایش شاخص های فاوا در سال 98 منتشر می گردد؟

دی ماه 1399

آخرین سال پایش شاخص های فاوا در کشور چه سالی است؟

1398

منابع مرتبط با توسعه فاوا در استانها چیست؟

فصلنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتبااطت رادیویی، استعلامات از شرکت ارتباطات زیرساخت و آمار حاصله از طرح برخورداری خانوار و استفاده افراد از فاوا

توسعه فاوا در استانها در چه بازه های زمانی به روز می گردد؟

در دوره های 6 ماهه

رتبه ایران در شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات؟

81

آخرین به روزرسانی در شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات مربوط به چه سالی است؟

سال 2017 میلادی

رتبه ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک در سال 2020؟

89

کاربر اینترنت به چه کسانی اطلاق می شود؟

به افراد بالای 6 سال که در سه ماه گذشته یک بار از اینترنت استفاده کرده اند

مقدار ضریب نفوذ در سال 97 ؟

70 درصد

آخرین مقدار ضریب نفوذ مرتبط با چه سالی است؟

سال 1397

پیوست‌هاقوانین و اسناد بالادستی

اطلاعات تماس


صفحات مرتبط