سازمان فناوری اطلاعات ایران


تاریخچه مدیریتی سازمان


 • دکتر امیر ناظمی سال 97 تا کنون
  دکتر امیر ناظمی سمت: معاون وزیر و رئيس سازمان فناوری اطلاعات ایران
 • دکتر رسول سرائیان دی 96 لغایت 97
  دکتر رسول سرائیان سمت: معاون وزیر و رئيس سازمان فناوری اطلاعات ایران
 • نصرالله جهانگرد شهریور 92 لغایت دی 96
  نصرالله جهانگرد سمت: معاون وزیر و رئيس سازمان فناوری اطلاعات ایران
 • علی حکیم جوادی آذر 89 لغایت شهریور 92
  علی حکیم جوادی سمت: معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران
  مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مهندسی صنایع
 • سعید مهدیون آذر 86 لغایت آبان 89
  سعید مهدیون سمت: مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات ایران
  مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت سیستم
 • جواد رادمان خرداد 85 لغایت آذر 86
  جواد رادمان سمت: مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات ایران
  مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت دولتی
 • رضا رشیدی مهرآبادی اسفند 82 لغایت خرداد 85
  رضا رشیدی مهرآبادی سمت: مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات ایران
  مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت دولتی
 • دکتر صدری اسفند 79 لغایت اسفند 82
  دکتر صدری سمت:مدیر امور ارتباطات دیتا
 • مهندس مطلب پور اردیبهشت 77 لغایت اسفند 79
  مهندس مطلب پور سمت:مدیر امور ارتباطات دیتا
  مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مخابرات