سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

معرفی معرفی

بر اساس بند(ب) ماده(2) و ماده(5) تصميم نامه شماره 226967 /ت45524ن مورخ 11/10/89 نمايندگان ويژه رييس جمهور در كارگروه فاوا، وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات موظف گرديد ضمن حمايت از طراحي و توسعه محصولات افتا و ضد بدافزار بومي در خصوص ارزيابي امنيتي انواع محصولات داخلي و صدور گواهي تاييد محصولات نيز اقدامات لازم را انجام دهد. براين اساس طي بخشنامه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري ابلاغ گرديد كه ضمن به كارگيري محصولات بومي افتا از تخصيص اعتبار براي خريد محصولاتي در حوزه افتا كه به تاييد اين وزارتخانه نرسيده است خودداري نمايند و در اين راستا وظيفه ارزيابي محصولات امنيتي به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (سازمان فناوري اطلاعات ايران) محول گرديد و معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان شناسايي شركت هاي توليد كننده داخلي محصولات حوزه افتا و آزمايشگاه هاي دارای صلاحيت را براي ارزيابي امنيتي محصولات آغاز کرد.
كليه توليدكنندگان داخلي مي توانند به منظور تست و ارزيابي امنيتي محصولات خود با اين سازمان مكاتبه کنند تا نسبت به معرفي محصول به آزمايشگاه اقدام لازم انجام شود . تاکنون محصولات متعددي از شركت هاي توليدكننده داخلي به آزمايشگاه معرفي شده اند كه نتايج ارزيابي تعدادي از آنها به اين سازمان ارسال شده است. ساير محصولات نيز تحت آزمون و ارزيابي امنيتي قرار دارند كه به محض حصول نتايج، مراتب طي مكاتباتي به توليدكنندگان اعلام خواهد شد . ضمن اینکه برای تعدادی از محصولات نیز بر اساس ارزیابی های انجام شده، گواهی صادر شده است.

مقررات و الزامات :
  1. در صورت عدم پيروي محصول از همه يا بخشي از استانداردها و ضوابط فني اعلام شده و يا عدم كاركرد صحيح محصول كه باعث كاهش كيفيت خدمات شود، اين گواهي از درجه اعتبار ساقط گرديده و متقاضي تعهد مي نمايد ظرف مدت يك ماه نسبت به جمع آوري محصول مذكور از داخل كشور اقدام و جبران كليه خسارت هاي احتمالي ناشي از اين موضوع را تقبل نمايد .
  2. در صورت تغيير در مشخصات اساسي محصول(سخت افزاري يا نرم افزاري) كه قبلاً مورد تاييد قرار گرفته، مجدداً از طرف متقاضي بايد درخواست تاييد نمونه به سازمان ارائه گردد .
  3. مدت اعتبار اين گواهي از زمان صدور يك سال بوده و درخواست متقاضي براي تمديد بايد 3 ماه قبل از پايان دوره به سازمان ارائه شود .
آزمایشگاه های ارزیابی امنیتی :

مدارک آزمایشگاه هایی که مستندات خود را ارائه کرده اند در حال بررسی است که پس از طی مراحل لازم صدور گواهی برای آن­ها انجام خواهد شد .

محصولات :

تا کنون بیش از 123 شرکت تولیدکننده بومی با 242 محصول به آزمایشگاه ارزیابی امنیتی معرفی شده اند که ارزیابی تعدادی از محصولات تکمیل و نتایج به شرکت ها اعلام شده است. سایر محصولات نیز در حال ارزیابی هستند.

وزارتخانه ها، سازمان ها و نهاد ها :

تا کنون به استعلام 70 نهاد، سازمان، وزارتخانه یا مرکز دولتی در خصوص محصولات ارزیابی شده پاسخ کتبی داده شده است تا بتوانند برای رفع نیاز سازمان متبوع خود، خرید محصولات مجاز را انجام دهند.