سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

نشست عمومی شناسایی و ارزیابی متقاضیان ایجاد مراکز داده و ارایه خدمات ابری

کد خبر: 3099 07 مهر 1397 16:45 تعداد بازدید: 638

نشست عمومی شناسایی و ارزیابی متقاضیان ایجاد مراکز داده و ارایه خدمات ابری