سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

اولین همایش مشارکت عمومی - خصوصی و ظرفیت سازمان توسعه ای در ارایه خدمات الکترونیک

کد خبر: 3057 27 تیر 1397 9:23 تعداد بازدید: 563

اولین همایش مشارکت عمومی - خصوصی و ظرفیت سازمان توسعه ای در ارایه خدمات الکترونیک