سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

پیشنهاد

کاربر گرامی، با ثبت پیشنهاد خود، کد پیگیری دریافت خواهید کرد. پس از آن با استفاده از این کد می‌توانید از روند پیگیری درخواست خود در درون سازمان مطلع شوید.