سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مرکز دانش

اولین شماره گزارش زیست‌بوم منتشر شد

اولین شماره گزارش زیست‌بوم منتشر شد

تاریخ انتشار :
1397/02/27
فایل pdf دانلود

دومین شماره گزارش زیست‌بوم منتشر شد

دومین شماره گزارش زیست‌بوم منتشر شد

تاریخ انتشار :
1397/02/27
فایل pdf دانلود

سومین شماره گزارش زیست‌بوم منتشر شد

سومین شماره گزارش زیست‌بوم منتشر شد

تاریخ انتشار :
1397/02/27
فایل pdf دانلود

هشتمین شماره گزارش زیست‌بوم منتشر شد

هشتمین شماره از گزارش زیست‌بوم به کارآفرینی زنان و مسائلی که زنان در ایران و دیگر کشورها روبه‌رو هستند، اختصاص دارد.

تاریخ انتشار :
1396/05/31
فایل pdf دانلود

هفتمین شماره گزارش زیست‌بوم منتشر شد.

هفتمین شماره از گزارش زیست‌بوم با تمرکز روی شکست استارت‌آپ‌ها و مسائلی که در ایران آنها را به‌سوی شکست سوق می‌دهد، منتشر شد.

تاریخ انتشار :
1396/04/26
فایل pdf دانلود

ششمین شماره گزارش زیست‌بوم منتشر شد

ششمین شماره از گزارش زیست‌بوم با تمرکز بر کسب‌وکار فرهنگی و مذهبی، رویکرد آنها در ایران، چالش‌ها و مسائل این گروه از استارت‌آپ‌ها منتشر شد.

تاریخ انتشار :
1396/02/06
فایل pdf دانلود

پنجمین شماره گزارش زیست‌بوم منتشر شد

پنجمین شماره از گزارش زیست‌بوم با تمرکز بر موضوع شتاب‌دهی در ایران و بررسی برخی چالش‌های محیطی کسب‌وکارهای نوپا منتشر شد.

تاریخ انتشار :
1395/12/10
فایل pdf دانلود

چهارمین شماره گزارش زیست‌بوم منتشر شد

چهارمین شماره از گزارش زیست‌بوم با تعامل کسب‌وکارهای بزرگ و سنتی با استارت‌آپ‌ها منتشر شد. در این شماره نظر چندین شرکت بزرگ حوزه فناوری‌اطلاعات در مورد فرصت‌ها و چالش‌های تعامل با استارت‌آپ‌ها گردآوری شده است و علاوه بر آن تجربه‌های بین‌المللی این حوزه نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند.

تاریخ انتشار :
1395/11/16
فایل pdf دانلود