سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

تاریخچه مدیریتی سازمان تاریخچه مدیریتی سازمان

 • 1396

  دکتر رسول سرائیان

  تاریخ خدمت: 96 تا کنون

  آخرین سمت: معاون وزیر و رئيس سازمان فناوری اطلاعات ایران

 • 1392

  نصرالله جهانگرد

  تاریخ خدمت:شهریور 92 لغایت دی 96

  آخرین سمت: معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران

  مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مهندسی صنایع

 • 1389

  علی حکیم جوادی

  تاریخ خدمت:آذر 89 لغایت شهریور 92

  آخرین سمت: معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران

  مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مهندسی صنایع

 • 1386

  سعید مهدیون

  تاریخ خدمت: آذر 86 لغایت آبان 89

  آخرین سمت: مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات ایران

  مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت سیستم

 • 1385

  جواد رادمان

  تاریخ خدمت:خرداد 85 لغایت آذر 86

  آخرین سمت: مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات ایران

  مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت دولتی

 • 1382

  رضا رشیدی مهرآبادی

  تاریخ خدمت:اسفند 82 لغایت خرداد85

  آخرین سمت: مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات ایران

  مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت دولتی

 • 1379

  دکتر صدری

  تاریخ خدمت:اسفند 79 لغایت اسفند 82

  آخرین سمت:مدیر امور ارتباطات دیتا

 • 1377

  مهندس مطلب پور

  تاریخ خدمت:اردیبهشت 77 لغایت اسفند 79

  آخرین سمت:مدیر امور ارتباطات دیتا

  مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مخابرات