سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

نخستین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی

کد خبر: 2309 22 آذر 1396 14:40 تعداد بازدید: 3866

نخستین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی