سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

چهارمین کارگروه مشورتی کم توانان

کد خبر: 2213 05 آذر 1396 14:26 تعداد بازدید: 3032

چهارمین کارگروه مشورتی کم توانان