سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

معاونت توسعه مدیریت، هماهنگي و امور پشتیبانی معاونت توسعه مدیریت، هماهنگي و امور پشتیبانی

شرح وظایف

  • نظارت مستمر بر امور عقد قرارداد ها و مناقصات – سفارشات – تدارکات – ثبت اموال و بطور کلی انجام تعهدات مالی در حدود اعتبار مصوب با هماهنگی لازم با مدیریت ارشد سازمان.
  • بررسی وضعیت نیروی انسانی مورد نیاز سازمان و انجام تشریفات مربوط به بكارگیری و جذب و استخدام و اخذ مجوزهای استخدامی از مراجع ذیربط.
  • اجرای كلیه امور اداری ، ارائه تسهیلات رفاهی و استخدامی كاركنان.
  • بررسی و تعیین، اجرا و ارزیابی دوره های آموزشی كوتاه مدت و بلند مدت مورد نیاز بمنظور بالا بردن سطح دانش و مهارت كاركنان
  • صدور دستور پرداخت هزینه ها و تامین نقدینگی.
  • تهیه و تنظیم ترازنامه سالیانه، صورت سود و زیان و سایر صورتهای مالی و تنظیم و تحلیلهای لازم مالی بر اساس ارقام مندرج در صورتهای مالی مذکور.
  • تهیه و تنظیم بودجه سالانه سازمان برای دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و همچنین بودجه های عملیاتی و نظارت بر درآمدها و هزینه های سازمان.

دفاتر زیر مجموعه

  1. اداره كل مالی و ذیحسابی
  2. اداره كل منابع انساني
  3. اداره كل تداركاتي و امور پشتیبانی