سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

اطلاعیه

تاریخ خبر: 10 تیر 1397

سازمان فناوری اطلاعات ایران در راستای اهداف توسعه خط و زبان فارسی در محیط رایانه‌ای، خروجی تعدادی از پروژه‌های توسعه‌ای خود را از طریق وبگاه رسمی سازمان در اختیار مخاطبان قرار می دهد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران،  در راستای اهداف توسعه خط و زبان فارسی در محیط رایانه‌ای و با توجه به مالکیت این سازمان به خروجی تعدادی از پروژه‌های توسعه‌ای، بهره‌برداری از این پروژه ها از طریق وبگاه رسمی سازمان را در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار می دهد.

امید است با به‌کارگیری، توسعه و تکمیل این پروژه‌ها از سوی اشخاص، انجمن‌های علمی و دانشجویی علاقه‌مند، شاهد رونق کاربری زبان فارسی در محیط رایانه‌ای در سراسر دنیا باشیم.

تصاویر خبر

فایل تصویری

فایل صوتی