سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:

امیر حسین دوایی مرکزی به عنوان مشاور وزیر در امور فناوری های نوین منصوب شد

تاریخ خبر: 09 دی 1396

مهندس آذری جهرمی در حکمی امیرحسین دوایی را به عنوان مشاور خود در امور فناوری های نوین منصوب کرد.

مهندس آذری جهرمی  در حکمی امیرحسین دوایی را به عنوان مشاور خود در امور فناوری های نوین منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی و و امور بین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران : ، در متن حکم انتصاب امیر حسین دوایی مرکزی آمده است :

جناب آقای دکتر امیر حسین دوایی مرکزی

نظر به سوابق ارزشمندتان در امور علمی و مدیریتی، به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان مشاور وزیر در امور فناوری های نوین منصوب می نمایم.

توفیق شمار را در پیشبرد اهداف، تقویت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از درگاه قادر متعال مسالت می نمایم.

دکتر دوایی پیش از این سمت معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات را برعهده داشت .

تصاویر خبر