سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

بازديد رييس مركز آمار از مركز داده دولت

کد خبر: 2131 03 آبان 1396 9:15 تعداد بازدید: 1752

بازديد رييس مركز آمار از مركز داده دولت

بازديد رييس مركز آمار از مركز داده دولت

بازديد رييس مركز آمار از مركز داده دولت