سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

بازدید معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهور از مرکز داده دولت

کد خبر: 2180 29 آبان 1396 16:57 تعداد بازدید: 988

بازدید معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهور از مرکز داده دولت