سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

بازدید همکاران سازمان از موزه ی عبرت

بازدید همکاران سازمان از موزه ی عبرت

تاریخ خبر: 18 بهمن 1395

بازدید همکاران سازمان از موزه ی عبرت

تصاویر خبر